KP PSP Nowa Sól
KP PSP Nowa Sól
BIP KP PSP Nowa Sól
112 dla dzieci
Porady
Kalendarz zmianowy


Legenda  Legenda
Losowe zdjęcie
Gry strażackie online
Serwis ratownictwa
Portal strażaków
Ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. "Ognista pułapka"
Ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. "Ognista pułapka"

Ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. "Ognista pułapka"

 

  W dniu 21.10.2017 roku w miejscowości Żuków koło Nowego Miasteczka na terenie byłego zakładu fabryki mebli Zefam Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. „Ognista pułapka”.  W ćwiczeniach udział brały jednostki OSP włączone do ksrg oraz kilka wytypowanych spoza ksrg. Tematyka ćwiczeń obejmowała następujący zakres zagadnień:

 

 - Organizację i prowadzenie działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych – fazy rozwoju pożaru.

  •  - Stosowanie systemów wentylacji nadciśnieniowej i podciśnieniowej na potrzeby działań  ratowniczych.
  •  - Organizację działań gaśniczych oraz zaopatrzenia wodnego podczas dużych pożarów na obszarach leśnych.
  •  - Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

 

    Głównym celem ćwiczeń było nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do

bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych z naciskiem na podawanie środków gaśniczych, stosowanie wentylacji a także obserwacji zjawisk towarzyszących rozprzestrzenianiu się pożaru w przestrzeniach zamkniętych. Następnym celem ćwiczeń było przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizacji działań gaśniczych, w tym współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z przedstawicielami Lasów Państwowych oraz zaopatrzenia wodnego podczas pożarów na obszarach leśnych, a także przetłaczania i przepompowywania wody do celów gaśniczych. Kolejnym bardzo ważnym elementem ćwiczeń było usystematyzowanie wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym z nagłym zatrzymaniem krążenia, poparzonym lub urazowym.

   Biorący udział w ćwiczeniach, zorganizowanych w formie warsztatów, druhowie OSP mieli okazję naocznie zaobserwować swobodny rozwój pożaru od momentu jego zaistnienia. Zapoznać się z wewnętrznymi i zewnętrznymi jego oznakami w postaci wzrostu temperatury, promieniowania cieplnego, rozkładu produktów spalania, a także zaobserwować towarzyszące podczas gaszenia zjawiska – schładzanie strefy podsufitowej, operowanie prądami gaśniczymi oraz ich skuteczność. Ćwiczący mieli okazję również obejrzeć jak rozkłada się dym w palącym się pomieszczeniu oraz nauczyć się skutecznego oddymiania pomieszczeń przy  pomocy agregatów oddymiających obserwując efekty poszczególnych systemów wentylacji.

      Dzięki takim nowatorskim ćwiczeniom w znacznym stopniu podnosi się stan wyszkolenia ratowników, który to będzie skutkować większym profesjonalizmem podczas prowadzonych działań ratowniczych a tym samym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powiatu.

 

 

  Galeria     

 

Opracował:

st. kpt. Sławomir Ozgowicz

Zastępca Komendanta Powiatowego

PSP w Nowej Soli