KP PSP Nowa Sól
KP PSP Nowa Sól
BIP KP PSP Nowa Sól
112 dla dzieci
Porady
Kalendarz zmianowy


Legenda  Legenda
Losowe zdjęcie
Gry strażackie online
Serwis ratownictwa
Portal strażaków
Kontakt

 

 

Powiatowe Stanowisko Kierowania Nowa Sól


Tel. 68 355 92 90

Tel. 68 355 92 91

Fax 68 355 92 93 

kppspnowasol@straz.gorzow.pl 

Sekretariat czynny od godz. 730 do godz. 1530


Tel. 68 355 92 80

Fax 68 355 92 81

sekretariat@strazns.webd.pl

 

 

 

 

Komendant Powiatowy KP PSP Nowa Sól


st. kpt. mgr Czesław Młynarczyk

tel. 68 355 92 80

mlynarczykcz@strazns.webd.pl

 

 

 


       Zastępca Komendanta Powiatowego KP PSP Nowa Sól


       st. kpt. mgr Sławomir Ozgowicz

       tel. 68 355 92 83

       ozgowiczs@strazns.webd.pl 

 

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa 


       Kierownik Sekcji

       Zagadnienia kadrowe i BHP -  ogn. Magdalena Mech

       Tel. 68 355 92 84

 

       Zagadnienia organizacyjne  - st. ogn. Wanda Bogacz

        Tel. 68 355 92 80

          Sekcja Kwatermistrzowsko - technicza Kierownik Sekcji

Zagadnienia kwatermistrzowsko-techniczne - st. kpt. Roman Lisowski

Tel. 68 355 92 88

lisowskir@strazns.webd.pl

 

 

Zagadnienia kwatermistrzowsko-techniczne - st. str. Kazimierz Pelczarski

Tel. 68 355 92 89

pelczarskik@strazns.webd.pl 


 

Wydział Operacyjny i Kontrolno – Rozpoznawczy 

 

Zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze - mł. asp. Paweł Dąbrowski

Tel. 68 355 92 86

dabrowskip@strazns.webd.pl

 

       Zagadnienia operacyjne - asp. Marcin Kaproń

       Tel. 68 355 92 86

       kapronm@strazns.webd.pl
 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych 


Główna księgowa - inż. Joanna Sosnowska

Tel. 68 355 92 85

 

Zagadnienia finansowe - st. str. Waldemar Zieliński

       Tel. 68 355 92 85 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

 

Dowódca JRG -  kpt. Tomasz Duber

       Tel. 68 355 92 94

       

       Z-ca dowódcy JRG - mł. kpt. Tomasz Lewandowski

       Tel. 68 355 92 94

 

 

Zagadnienia techniczne - Mirosław Brych

Tel. 68 355 92 95