KP PSP Nowa Sól
KP PSP Nowa Sól
BIP KP PSP Nowa Sól
112 dla dzieci
Porady
Kalendarz zmianowy


Legenda  Legenda
Losowe zdjęcie
Gry strażackie online
Serwis ratownictwa
Portal strażaków
Środki pomocowe


Doposażenie i modernizacja bazy ratownictwa wodno-ekologicznego w Komendzie Powiatowej PSP Nowa Sól w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

 

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

     Powiat Nowosolski uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dn. 02.06.2009r. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Doposażenie i modernizacja bazy ratownictwa wodno-ekologicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”. Projekt zostanie zrealizowany w 2010r. w ramach Działania 3.1 "Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego", Priorytet III "Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego" Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

czytaj więcej w:

1. Tablica informacyjna projektu
2. Opis projektu

3. Linki:
Główny serwis Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: www.lrpo.lubuskie.pl
Główny serwis WFOŚiGW  w Zielonej Górze:

http://www.wfosigw.zgora.pl/lrpo/dok.php?a=k5&b=5108Dofinansowanie budowy strażnicy straży pożarnej w Nowej Soli

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

     Powiat Nowosolski uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dn. 24.11.2009r. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli”. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2011r. w ramach Działania 3.1 "Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego", Priorytet III "Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego" Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

czytaj więcej w:

1. Tablica informacyjna projektu
2. Opis projektu


3. Linki:
Główny serwis Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: www.lrpo.lubuskie.pl
Główny serwis WFOŚiGW  w Zielonej Górze: 

http://www.wfosigw.zgora.pl/lrpo/dok.php?a=k5&b=5915